ที่ตั้งโรงงาน

140/1 หมู่6 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73150

ติดต่อ/ร้องเรียน