“เราคืออุตสาหกรรมผลิตและจัดจำหน่ายเนื้อสุกรแบบครบวงจรเจ้าใหญ่ใน นครปฐม”

“เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค สอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม”

– นโยบายคุณภาพ ซ้อใหญ่ –

วิสัยทัศน์ 

ธุรกิจสุกรครบวงจร ใส่ใจคุณภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสร้างอาชีพให้ชุมชน